הזוהר היומי
Search
Close this search box.

"ובגלל שעתידים ישראל לטעום
מעץ החיים שהוא ספר הזוהר הזה,
יצאו מהגלות ברחמים"

(זוהר נשא)

לאור קריאת גדולי ישראל בעת צרה ליעקב
מצטרפים למסלול לימוד הזוהר היומי ורואים ישועות

רקע
מרן פוסק הדור הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א

"לימוד בזוהר זה דבר חשוב ביותר ועכשיו בפרט שיש את הפירוש הבהיר שיכול כל יהודי ללמוד, חשוב ללמוד, זה מקרב את הגאולה"

מרן פוסק הדור הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א

כ"ק מרן האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א

"ראוי לכל איש ישראל למען הרבות תורת רשב"י בעולם, ולהביא לחיזוק עצום ולאחדות הלבבות, ובפרט לעת הזאת, כאשר משנאינו נשאו ראש ואויבנו צרים על ארצנו מכל עבר, לקבוע לעצמו שיעור יומי בלימוד "הזוהר היומי"

כ"ק מרן האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א

כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א

"זה דבר גדול וחשוב שבכל מפרשי הזוהר מוציאים מקורות גם ממדרשי חז"ל ועוד"

כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א

הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א

"כל אחד מאחינו בית ישראל שיודע ומבין מזה תורה צריך ללמוד זוהר, ועכשיו בזכות הפרויקט הזה יהיה אפשר גם ללמוד ולהבין. יישר כח לכל מי שנותן יד למצוה הגדולה הזאת, אשריו ואשרי חלקו, ובוודאי שיתברך בכל הברכות"

הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א

מצטרפים עוד היום ללימוד הזוהר היומי להצלחת עם ישראל

פרויקט הזוהר היומי מבית נשמתא דאורייתא נועד לאפשר לכל יהודי ירא שמים להיכנס להיכלו הקדוש של רשב"י והאר"י ז"ל ולהקיף את ספר הזוהר במהלך שבע שנים.
הזוהר היומי כולל פירוש בהיר ומעמיק במהדורה מאירת עיניים של מכון 'עוז והדר' בחלוקה ללימוד יומי ומשלב בתוכו חלקים משמעותיים בהסבר הזוהר על פי דרכו של רבנו האר"י הקדוש.
תוכנית הלימוד הייחודית זכתה לברכתם של גדולי ישראל אשר עודדו אותנו לאורך כל הדרך לאור החשיבות הגדולה שהם רואים בלימוד הזוהר באופן יומי.

מה כוללת תוכנית הזוהר היומי

קבלת מהדורה מודפסת של הזוהר היומי עם פירוש בהיר ומאיר עיניים עד לפתח הבית

שיעורים בזוהר היומי מצולמים ומוקלטים מידי יום ביומו המלווים את הלימוד ומסייעים בהבנת דברי הזוהר

אתר ייעודי ובו הקדמות, שיעורים, דברי הסבר ועוד

כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אהרון שליט"א
"לימוד הזוהר היומי הוא דבר גדול מאוד ומקרב את הגאולה הפלא ופלא"
כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אהרון שליט"א
הגאון הגדול רבי מסעוד בן שמעון שליט"א
"הפירוש כאן נפלא, זה ממש שמחה גדולה שיש את הפשט הזה על הזוהר. הקב"ה יעזור שנזכה שאורו של משיח יגיע, אתם מקרבים את ביאת המשיח. כל מי שילמד מקרב את בואו"
הגאון הגדול רבי מסעוד בן שמעון שליט"א
הראשון לציון הגאון הגדול רבי שלמה משה עמאר שליט"א
"אני בעצמי משתדל לקרוא וללמוד כל יום דף או עמוד בזוהר, זה חשוב מאוד, זה הצלה, בפרט בימים הקשים שעם ישראל שרוי בו"
הראשון לציון הגאון הגדול רבי שלמה משה עמאר שליט"א
הגאון הגדול רבי שלמה מחפוד שליט"א
"עצם קריאת הזוהר זה דבר גדול, זכות רבים גדולה מאוד יש למי שחיבר זאת. אברכים, בני תורה וגם כל יהודי גם יכולים ללמוד עכשיו עם כזה פירוש מופשט, יפה ונפלא. בתימן בזמנו היו לומדים כל יום בזוהר הקדוש"
הגאון הגדול רבי שלמה מחפוד שליט"א
הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א
"כל אחד מאחינו בית ישראל שיודע ומבין מזה תורה צריך ללמוד זוהר, ועכשיו בזכות הפרויקט הזה יהיה אפשר גם ללמוד ולהבין. יישר כח לכל מי שנותן יד למצוה הגדולה הזאת, אשריו ואשרי חלקו, ובוודאי שיתברך בכל הברכות"
הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א
כ"ק מרן האדמו"ר ממחנובקא בעלזא שליט"א
"הפירוש מופשט מאוד, וזה זכות דולה כדי שכל יהודי יוכל ללמוד את הזוהר, אחרי שכ"ק האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא חתם, צריך ללמוד וזה חיזוק גדול:
כ"ק מרן האדמו"ר ממחנובקא בעלזא שליט"א
ראש הישיבה הגאון הגדול רבי יהודה כהן שליט"א
"שתזכו לזכות את הרבים, ודאי שיש עניין שיקראו וילמדו זוהר בכל יום, זה מקדש המון ומה שילמדו בזה זה טוב"
ראש הישיבה הגאון הגדול רבי יהודה כהן שליט"א
כ"ק מרן האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א
"יש חשיבות גדולה בלימוד הזוהר, זה דבר גדול, אשרי מי שהביא את החיבור המיוחד, עכשיו יש פשט קצר וברור ומתאים לכל אחד"
כ"ק מרן האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א
המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי שליט"א
"מצווה גדולה מאוד ללמוד זוהר כל יום, ולהבין את הזוהר עם הפירוש זה דבר גדול מאוד, אשריכם, זה זכות גדולה מאוד"
המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי שליט"א
כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א
"עצם זה שהזוהר מתפשט עכשיו לפשט ברור ונפלא, מראה שאנחנו לפני הגאולה, זה ממש 'אור נפלא. הפירוש מובן מאוד, נראה שהפכו כל דבר ודבר כדי שכל אחד יבין ויוכל ללמוד. זה דבר גדול וחשוב מאוד"
כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א
ראש הישיבה הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א
"לימוד הזוהר היומי חשוב מאוד ומטהר את הנשמה. שיהיה בהצלחה לכל העוסקים במלאכת הקודש"
ראש הישיבה הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א
מרן פוסק הדור הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א
"לימוד בזוהר זה דבר חשוב ביותר ועכשיו בפרט שיש את הפירוש הבהיר שיכול כל יהודי ללמוד, חשוב ללמוד, זה מקרב את הגאולה"
מרן פוסק הדור הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א
כ"ק מרן האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א
"ראוי לכל איש ישראל למען הרבות תורת רשב"י בעולם, ולהביא לחיזוק עצום ולאחדות הלבבות, ובפרט לעת הזאת, כאשר משנאינו נשאו ראש ואויבנו צרים על ארצנו מכל עבר, לקבוע לעצמו שיעור יומי בלימוד "הזוהר היומי"
כ"ק מרן האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א
כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א
"זה דבר גדול וחשוב שבכל מפרשי הזוהר מוציאים מקורות גם ממדרשי חז"ל ועוד"
כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א

מה תרצה ללמוד?

בחר קטגוריה...
קטגוריה

השיעור היומי

י״ב סיון תשפ"ד (18.6)

הרב דוד גבירצמן

השיעור הקרוב

מיקום

ביה"כ ישיבת אשדוד

כתובת

רבי עקיבא 6, אשדוד

יום

יום שני

שעה

12:00

שם מגיד השיעור

הרב שלמה אסייג

"לימוד הזוהר היומי הוא דבר גדול מאוד ומקרב את הגאולה הפלא ופלא"
כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אהרון שליט"א
כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אהרון שליט"א
"הפירוש כאן נפלא, זה ממש שמחה גדולה שיש את הפשט הזה על הזוהר. הקב"ה יעזור שנזכה שאורו של משיח יגיע, אתם מקרבים את ביאת המשיח. כל מי שילמד מקרב את בואו"
הגאון הגדול רבי מסעוד בן שמעון שליט"א
הגאון הגדול רבי מסעוד בן שמעון שליט"א
"אני בעצמי משתדל לקרוא וללמוד כל יום דף או עמוד בזוהר, זה חשוב מאוד, זה הצלה, בפרט בימים הקשים שעם ישראל שרוי בו"
הראשון לציון הגאון הגדול רבי שלמה משה עמאר שליט"א
הראשון לציון הגאון הגדול רבי שלמה משה עמאר שליט"א
"עצם קריאת הזוהר זה דבר גדול, זכות רבים גדולה מאוד יש למי שחיבר זאת. אברכים, בני תורה וגם כל יהודי גם יכולים ללמוד עכשיו עם כזה פירוש מופשט, יפה ונפלא. בתימן בזמנו היו לומדים כל יום בזוהר הקדוש"
הגאון הגדול רבי שלמה מחפוד שליט"א
הגאון הגדול רבי שלמה מחפוד שליט"א
"כל אחד מאחינו בית ישראל שיודע ומבין מזה תורה צריך ללמוד זוהר, ועכשיו בזכות הפרויקט הזה יהיה אפשר גם ללמוד ולהבין. יישר כח לכל מי שנותן יד למצוה הגדולה הזאת, אשריו ואשרי חלקו, ובוודאי שיתברך בכל הברכות"
הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א
הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א
"הפירוש מופשט מאוד, וזה זכות דולה כדי שכל יהודי יוכל ללמוד את הזוהר, אחרי שכ"ק האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא חתם, צריך ללמוד וזה חיזוק גדול:
כ"ק מרן האדמו"ר ממחנובקא בעלזא שליט"א
כ"ק מרן האדמו"ר ממחנובקא בעלזא שליט"א
"שתזכו לזכות את הרבים, ודאי שיש עניין שיקראו וילמדו זוהר בכל יום, זה מקדש המון ומה שילמדו בזה זה טוב"
ראש הישיבה הגאון הגדול רבי יהודה כהן שליט"א
ראש הישיבה הגאון הגדול רבי יהודה כהן שליט"א
"יש חשיבות גדולה בלימוד הזוהר, זה דבר גדול, אשרי מי שהביא את החיבור המיוחד, עכשיו יש פשט קצר וברור ומתאים לכל אחד"
כ"ק מרן האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א
כ"ק מרן האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א
"מצווה גדולה מאוד ללמוד זוהר כל יום, ולהבין את הזוהר עם הפירוש זה דבר גדול מאוד, אשריכם, זה זכות גדולה מאוד"
המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי שליט"א
המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי שליט"א
"עצם זה שהזוהר מתפשט עכשיו לפשט ברור ונפלא, מראה שאנחנו לפני הגאולה, זה ממש 'אור נפלא. הפירוש מובן מאוד, נראה שהפכו כל דבר ודבר כדי שכל אחד יבין ויוכל ללמוד. זה דבר גדול וחשוב מאוד"
כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א
כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א
"לימוד הזוהר היומי חשוב מאוד ומטהר את הנשמה. שיהיה בהצלחה לכל העוסקים במלאכת הקודש"
ראש הישיבה הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א
ראש הישיבה הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א
"לימוד בזוהר זה דבר חשוב ביותר ועכשיו בפרט שיש את הפירוש הבהיר שיכול כל יהודי ללמוד, חשוב ללמוד, זה מקרב את הגאולה"
מרן פוסק הדור הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א
מרן פוסק הדור הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א
"ראוי לכל איש ישראל למען הרבות תורת רשב"י בעולם, ולהביא לחיזוק עצום ולאחדות הלבבות, ובפרט לעת הזאת, כאשר משנאינו נשאו ראש ואויבנו צרים על ארצנו מכל עבר, לקבוע לעצמו שיעור יומי בלימוד "הזוהר היומי"
כ"ק מרן האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א
כ"ק מרן האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א
"זה דבר גדול וחשוב שבכל מפרשי הזוהר מוציאים מקורות גם ממדרשי חז"ל ועוד"
כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א
כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א